Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018 (aktualizacja 27.09.2017)


Poniedziałek


Nazwa zajęć

Klasy

Prowadzący

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Innowacja pedagogiczna „My word in my world”

III a

Aleksandra Brzezicka

13.05 – 13.50

Sala nr 206

Zajęcia rozwijające zainteresowania

I - VII

Liliana Piątkowska

14.00 – 15.00

Pedagog

Zajęcia literackie dla klas III

III

Iwona Lasota

14.55 – 15.40

Sala nr 201

Zajęcia Origami

I - III

Anetta Werner

13.00 – 14.00

Świetlica

Zajęcia muzyczne dla klas I – III

I – III

Marzena Zarzycka - Dolata

14.30 – 15.30

Świetlica

Zajęcia sportowe dla klas IV - VII

IV - VII

Michał Białas

15.30 – 17.00

Sala gimnastyczna

Zajęcia czytelnicze „Czytamy razem”

I – III

Tatiana Sidorska

14.00 – 14.45

Biblioteka

Gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne i polonistyczne. Zajęcia dla uczniów zdolnych z klasy II

II

Katarzyna Siwocha

13.05 – 13.50

Sala nr 205

 

Wtorek


Nazwa zajęć

Klasy

Prowadzący

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Konsultacje z języka niemieckiego

VII

Anna Makowska

14.55 – 15.40

Sala nr

Koło ortograficzne dla uczniów klas III

III

Agnieszka Kamińska

14.55 – 15.40

Sala nr 201

Koło teatralne dla klas I

I

Małgorzata Nielipińska

14.00 - 15.00

Harcówka

Zajęcia teatralne

IV - VII

Liliana Piątkowska

15.00 – 16.00

Sala nr 106

Zajęcia plastyczne „W świecie sztuki” dla uczniów klas IV

IV

Agnieszka Jańska - Tyluś

8.15 – 9.00

 

Zajęcia wspierające dla uczniów klasy I a

I a

Agnieszka Jańska – Tyluś

13.05 – 13.50

Sala nr 203

Zajęcia plastyczno – techniczne dla klas III

III

Joanna Bukowska - Jakś

14.00 – 15.00

Świetlica

Zabawy i gry ruchowe

I - III

Jacek Glapiński

16.00 – 17.00

Sala gimnastyczna

Zajęcia teatralne dla klas IV

IV

Agnieszka Lewandowska

14.05 – 14.50

Sala nr 106

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne dla klas IV

IV

Karolina Kurczyk - Wolnicka

14.05 – 14.50

Sala nr 302

         

 

Środa


Nazwa zajęć

Klasy

Prowadzący

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia czytelnicze

II b

Jolanta Piotrowska

13.05 – 13.50

Sala nr 206

Innowacja „Czytanie, słuchanie, oglądanie, czyli świata odkrywanie

II a

Katarzyna Siwocha

12.05 – 12.50

Sala nr 205

Zajęcia wspierające z edukacji wczesnoszkolnej

III c

Agnieszka Kamińska

13.10 – 13.55

Sala nr 201

Koło teatralne dla klas II – III

II - III

Małgorzata Nielipińska

14.00 – 15.00

Świetlica

Innowacja pedagogiczna „Kocham siebie i swój świat”

III a

Dorota Rozwens

13.05 – 13.50

Sala nr 207

Zajęcia plastyczne dla uczniów klasy I a

I a

Agnieszka Jańska - Tyluś

10.00 – 11.30 – co drugi tydzień

Mała świetlica

Terapia pedagogiczna dla klas II – III

II – III

Ewa Pyczak – Kowalska

13.10 – 14.10

Sala nr 303

Koło informatyczne

IV - VII

Ridha Hachani

14.55 – 15.40

Pracownia informatyczna

Konsultacje z informatyki

IV – VII

Ridha Hachani

15.40 – 16.30

Pracownia informatyczna

Kółko muzyczne

IV - VII

Joanna Sztendel

15.40 – 16.30

Sala nr 108

 

Czwartek


Nazwa zajęć

Klasy

Prowadzący

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w kl. II

II

Aleksandra Brzezicka

13.05 – 13.50

Sala nr

Zajęcia literackie dla klas III

III

Iwona Lasota

14.55 – 15.40

Sala nr 201

Zajęcia dodatkowe z chemii dla klas VII

VII

Kamila Bartczak

14.55 – 15.40

 

Działania twórcze w plastyce

I – III

Aleksandra Chudzik

14.05. – 15.40

Świetlica

Terapia pedagogiczna dla klas IV - VI

IV - VI

Ewa Pyczak - Kowalska

8.15 - 9.00

Sala nr 303

Zajęcia usprawniające czytanie i pisanie dla uczniów klas IV - VII

IV - VII

Ewa Pyczak - Kowalska

14.55 - 15.40

Sala nr 303

Konsultacje wspierające z matematyki dla klas VI

VI

Iwona Papiewska

14.55 - 15.40

Sala nr 302

Konsultacje z matematyki dla klas IV

IV c, d

Karolina Kurczyk - Wolnicka

8.15 - 9.00

Sala nr 302

Uzdolnienia przyrodnicze

IV

Izabela Kuklewicz

14.05 - 14.50

Sala nr 111

Koło przyrodniczo - biologiczne/ konsultacje

VI - VII

Izabela Kuklewicz

14.55 - 15.40

Sala nr 111

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

V c

Romualda Zawadzka

14.00 - 15.00

Sala nr 302

Zajęcia czytelnicze "Czytamy razem dla klas I - III"

I - III

Tatiana Sidorska

14.00 - 15.00

Biblioteka

Koło historyczne dla klas IV - VII

IV - VII

Jarosław Sobczak

14.05 - 15.05

Sala nr

Terapia pedagogiczna dla klas VI

VI

Ewa Pyczak - Kowalska

14.55 - 15.40

Sala nr 303

Koło geograficzne dla klas VII

VII

Agnieszka Szkup

14.05 - 14.50

Sala nr 304 VILO

 

Piątek


Nazwa zajęć

Klasy

Prowadzący

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Konsultacje z języka angielskiego w kl. IV

IV

Anna Kacprowska

14.05 – 14.50

 

Zajęcia wspierające z edukacji wczesnoszkolnej

II b

Jolanta Piotrowska

12.05 – 12.50

Sala nr 206

Koło geograficzno – przyrodnicze „Podróże z Kofenkiem”

III

Dorota Rozwens

12.05 – 12.50

Sala nr 207

Zajęcia portowe z piłki nożnej „Młode Byczki

I

II- III

Jarosław Byczkowski

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

Sala gimnastyczna lub ORLIK

Wychowanie komunikacyjne dla klas IV

IV

Katarzyna Markiewicz

14.05 - 14.55

Sala nr 108

Koło umiejętności twórczych

V - VII

Katarzyna Markiewicz

14.55 - 15.40

Sala nr 108

Konsultacje wspierające z matematyki

IV b

Iwona Papiewska

9.10 - 9.55

Mała świetlica


Zajęcia z logopedii prowadzone przez panią Zofię Owczarek ustalane będą indywidualnie z rodzicami uczniów.