Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

 

Dzień tygodnia

Prowadzący

Nazwa zajęć

Godzina

Miejsce

Grupa odbiorców klasy

 

Poniedziałek

Jarosław Byczkowski

Zajęcia sportowe

8.15 – 9.00

Sala gimnastyczna

I - III

Damian Ryś

Zajęcia multimedialne

9.00 – 11.00

Mała świetlica

I - III

Jolanta Piotrowska

Zajęcia wyrównawcze – j. polski

10.05 – 10.50

Harcówka

III

Joanna Kaczkan

Terapia pedagogiczna

13.10 – 13.55

s. 205

II a, II b, III a, III c

Dorota Rozwens

Koło przyrodniczo – plastyczne „Zwiedzamy świat z Kofenkiem”

13.05 – 13.50

Harcówka

I -III

Małgorzata Nielipińska

Koło ortograficzne

13.05 – 13.50

Harcówka

III

Tatiana Sidorska – Youssef

Zajęcia czytelnicze „Czytamy razem”

14.00 - 15.00

Biblioteka

I – III

Ewelina Maćkowiak

Zajęcia wyrównawcze

15.45 – 16.30

s. 203

II d

Zofia Owczarek

Zajęcia logopedyczne

Dostosowane do potrzeb uczniów

 
     

Dorota Barańska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

1 g.

s. 106

V c

Miranda Michalczuk

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty z j. angielskiego

8.15 – 9.00

s. 106

VI a, VI c

Małgorzata Radojjićić

Koło gier planszowych

14.05 – 15.40

s. 304

IV -VI

Monika Jakóbowska

Zajęcia wyrównawcze

14.05 – 14.50

s. 107

IV

 

 

Wtorek

Prowadzący

Nazwa zajęć

Godzina

Miejsce

Grupa odbiorców

Klasy

Anetta Werner

Basen

9.00 -11.00

SP 149

I a, I c

Agnieszka Jońska – Tyluś

Zajęcia plastyczno – muzyczne

10.05 – 10.50

Harcówka

II a

Agnieszka Piątkowska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

12.05 – 12.50

Harcówka

I

Jolanta Piotrowska

Zajęcia wyrównawcze – matematyka

13.05 – 13.50

s. 206

III

Agnieszka Piątkowska

Koło recytatorskie

13.05 – 13.50

Harcówka

I

Iwona Lasota

Zajęcia wyrównawcze – j. polski

13.05 – 13.50

s. 206

I

Agnieszka Konecka

Innowacja programowa „Aktywność muzyczno – ruchowa”

15.45 – 16.30

s. 201

I c

Tatiana Sidorska – Youssef

Zajęcia czytelnicze „Czytamy razem”

14.00 -15.00

Biblioteka

I –III

         

Ewa Pyczak – Kowalska

Zajęcia z j. polskiego przygotowujące do sprawdzianu

8.15 – 9.00 (od IX do III)

s. 303

VI c

Iwona Papiewska

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

13.05 – 13.50

s. 302

IV

Piotr Misiuk

Szkolne Koło Caritas

14.05 – 14.50

s. 306

IV -VI

Iwona Papiewska

Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów zdolnych

14.05 – 14.50

s. 302

IV

Piotr Misiuk

Koło religijne

14.55 – 15.40

s. 306

IV -VI

Dorota Barańska

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

1 g.

s. 106

V a, V b

Małgorzata Radojjićić

Przygotowanie do sprawdzianu po szkole podstawowej –

j. polski

14.55 – 15.40

s. 304

VI b

Ewa Pyczak – Kowalska

Zajęcia kompensacyjne dla dyslektyków

14.55 – 15.40

s. 303

s. 303

Agnieszka Szkup

Koło przyrodnicze

14.55 – 15.40

s. 111

V  - VI

Jarosław Byczkowski

Zajęcia sportowe

14.55 – 16.30

Sala gimnastyczna

IV – VI chłopcy

Gracjan Pietrzak

Historia regionalna – biografie wielkich łodzian

14.55 – 15.40

 

IV –VI

 

Środa

Prowadzący

Nazwa zajęć

Godzina

Miejsce

Grupa odbiorców

Klasy

Agnieszka Konecka

Koło ortograficzne

13.05 - 13.55

Harcówka

II

Joanna Bukowska - Jakś

Basen

9.30 - 10.15

SP 149

I b, I d

Agnieszka Jońska – Tyluś

Zajęcia wyrównawcze

10.05 – 10.50

Biblioteka

II a

Katarzyna Siwocha

Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów klas trzecich

12.05 – 12.50

Harcówka

III

Agnieszka Lewandowska

Zajęcia teatralne

13.00 -14.00

świetlica

I - III

Anna Walkiewicz

Trening umiejętności społecznych

13.00 -14.00

Świetlica

I

Aleksandra Brzezicka

Innowacje pedagogiczne „My Word in my Word”

13.05 – 13.55

s. 205

I a

Anna Gomulska

Koło wzorowego chrześcijanina

13.05 – 13.05

s. 306

I - III

Anetta Werner

Origami z elementami plastyki

14.00 – 15.00

świetlica

I

Małgorzata Nielipińska

Edukacja przyrodnicza z elementami ekologii – innowacja pedagogiczna

14.55 – 15.40

s. 206

III c

         

Miranda Michalczuk

Koło j. angielskiego dla uzdolnionych uczniów

8.15 – 9.00 (co drugi tydzień)

s. 106

V, VI

Ewa Pyczak – Kowalska

Zajęcia z j. polskiego przygotowujące do sprawdzianu

8.15 – 9.00 (od IX do III)

s. 303

VI a

Karolina Kurczyk – Wolnicka

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasistów

14.05 – 14.50

s. 304

VI b

 

Czwartek

Prowadzący

Nazwa zajęć

Godzina

Miejsce

Grupa odbiorców

Klasy

Aleksandra Brzezicka

Zajęcia wyrównawcze j. angielski

9.10 – 9.55

Harcówka

II d

Joanna Kaczkan

Terapia pedagogiczna

10.05 – 10.50

Biblioteka

II d, II c

Joanna Bukowska - Jakś

Zajęcia plastyczno – techniczne

13.00 – 14.00

Mała świetlica

III

Katarzyna Siwocha

Innowacje pt. „Edukacja czytelniczo –

medialna z elementami plastyki”

14.55 – 15.40

s. 205

III a

Iwona Lasota

Koło literacko – plastyczne

14.55 – 15.40

s. 201

I - III

Ewelina Maćkowiak

Nauka gry na flecie prostym

15.45 – 16.30

s. 203

I

         

Monika Jakóbowska

Przygotowanie do sprawdzianu

8.15 – 9.00

s. 107

VI b

Karolina Kurczyk – Wolnicka

Innowacje pedagogiczne „English your maths”

8.15 – 9.00

 

VI a

Romualda Zawadzka

Zajęcia wyrównawcze  z matematyki

14.55 – 15.40

s. 302

V

Agnieszka Szkup

Koło ekologiczne

14.55 – 15.40

s. 111

V -VI

 

Piątek

Prowadzący

Nazwa zajęć

Godzina

Miejsce

Grupa odbiorców

Klasy

Anna Gomulska

Koło biblijne

8.15 – 9.00

s. 306

I - III

Agnieszka Lewandowska

Zajęcia teatralne

13.00 -14.00

Świetlica

I - III

Dorota Rozwens

Innowacja „Kocham siebie i swój świat”

14.55 - 15.40

s. 207

I a

Jarosław Byczkowski

Zajęcia sportowe

14.55 – 15.40

Sala gimnastyczna

I -III

         

Romualda Zawadzka

Przygotowanie do sprawdzianu po szkole podstawowej – matematyka

1 godz. lekcyjna

s. 302

VI a, VI c

Miranda Michalczuk

Innowacje pedagogiczne „English your maths”

8.15 – 9.00 (co drugi tydzień)

s. 106

VI a

Michał Białas

Koło sportowe

14.05- 15.40

Sala gimnastyczna

IV –VI dziewczęta

Izabela Klukiewicz

Koło przyrodnicze

14.05 – 14.50

s. 111

IV

Iwona Bobrycz – Kiliś

Koło plastyczne

14.55 – 16.35

s. 108

IV – VI

Ewa Pyczak – Kowalska

Realizacja innowacji „Łódź i okolice”

Zajęcia realizowane będą poprze wycieczki, wyjścia, lekcje muzealne, zajęcia warsztatowe