Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014

 

Klasy IV – VI 

 

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Termin zajęć

„Time 4 fun”

-  zajęcia wyrównawcze dla klas czwartych oparte na grach i zabawach językowych

 

Miranda Michalczuk

IV

Środy godz. 14.05 – 14.50

(7. godzina lekcyjna)

„Willing to drilling”

- zajęcia wyrównawcze dla klas piątych powtarzające wprowadzony na lekcjach materiał

 

V

Środy godz. 14.55 – 15.40

(8. godzina lekcyjna)

Koło dziennikarskie

 

Małgorzata Hornung

IV – VI

Środa 14.55 – 15.40

Koło religijno-informatyczne

 

Anna Skrzypczyk

IV – VI

środa w godz. 16.00 – 17.30

Zajęcia sportowe

Aleksandra Małolepsza

IV – VI

Wtorek 14.45 – 16.45

Realizacja innowacji „Łódź

i okolice”

 

Ewa Pyczak – Kowalska

IV c

Wtorek 14.05 – 14.50

Zajęcia wyrównawcze dla dyslektyków kl. IV - VI

 

IV – VI

Wtorek 14.55 – 15.40 (4 b, 5 a, 5 b, 6 b)

Piątek 8.15 – 9.00 (4a, 4 c, 5 c, 6 a)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Karolina Kurczyk - Wolnicka

IV

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

V

 

Wychowanie komunikacyjne

Katarzyna Markiewicz

IV

Poniedziałek 8.15 – 9.00

 

Koło umiejętności twórczych

IV – VI

Piątek 8.15 – 9.00

Szkolne Koło Kariery

Joanna Kaczkan

VI

Poniedziałek 14.05 – 15.40

Kolo przyrodnicze dla uczniów klas IV

Agnieszka Szkup

IV

Piątek 15.40 – 16.40

Przygotowanie do sprawdzianu- język polski

 

Dorota Barańska

VI

Środa 14.55 – 15.40

Zajęcia wyrównawcze

z języka polskiego

 

Dorota Barańska

VI a

Czwartek 8.15 – 9.00

Koło Promocji Zdrowia

Izabella Pietruszka

IV – VI

 

Koło efektywnej nauki/lub w I semestrze zajęcia przygotowujące do egzaminu

Izabella Pietruszka

VI

 

Przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej – część matematyczna

Iwona Papiewska

VI a

 

Przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej – część matematyczna

Iwona Papiewska

VI b

 

„English around us” – koło języka angielskiego

Marta Kaniowska

IV – VI

Poniedziałek 15.00 – 15.45

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Marta Kaniowska

VI

Środa 8.15 – 9.00

Koło teatralne

Dorota Barańska

IV – VI

Wtorek  14.05 – 15.35

 

 

Klasy I – III

 

Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasy

Termin zajęć

Koło czytelnicze- „Czytamy razem”

 

Tatiana Sidorska - Youssef

I

Czwartek 14-15

Koło czytelnicze- „Czytamy razem”

 

II – III

Piątek  14-15

Przygoda z bajką – zajęcia plastyczno- literackie.

 

Małgorzata Hornung

II – III

Czwartek 10.05 – 10.50

Gry i zabawy ruchowe

Aneta Goździk - Zaręba

II – III

14.00 – 15.00

Zajęcia na pływalni

II – III

Czwartek 9 – 11

Zajęcia z orgiami

Anetta Werner

I

Środa 13 – 14

Zajęcia na pływalni

I

Wtorek 9 – 11

Zajęcia sportowe

Michał Białas

I – III

15.00 – 16.30

Koło plastyczno – literackie

Iwona Lasota

I – III

Poniedziałek 14.00 – 15.30

Koło teatralne

Magdalena Królasik

I – III

Poniedziałek 14.45 – 15.40

Piątek 13.10 – 13.55

Innowacja „Edukacja czytelniczo – medialna z elementami plastyki”

Katarzyna Siwocha

I a

Środa 13.10 – 13.55

„Równaj w górę” – zajęcia wyrównujące umiejętności uczniów klas I

Katarzyna Siwocha

I

Poniedziałek 13.10 – 13.55

Edukacja przyrodnicza z elementami ekologii

Małgorzata Nielipińska

I c

Środa 14.05 – 14.50

Rozwijanie zdolności wokalnych w edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Konecka

II c

Piątek 12.05 – 12.50

Innowacja „W świecie sztuki”

Agnieszka Jańska - Tyluś

III a

Piątek 8.15 – 9.00

Zajęcia twórcze dla uczniów klas III

Agnieszka Jańska – Tyluś

III

Czwartek 11 – 11.45

„Kocham siebie i swój świat” - innowacja

Dorota Rozwens

II a

Poniedziałek 13.10 – 13.55

Koło robótek ręcznych i edukacji plastycznej „Zręczne rączki”

Dorota Rozwens

I – III

Środa 12.05 – 12.50

innowacja pedagogiczna "Mały Polak Europejczykiem" - kl. III B

Zofia Owczarek

III b

Poniedziałek – 5 g

Realizacja projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki”

Zofia Owczarek

III b

Środa – 3 g

Koło Ortograficzne dla klas II

Agnieszka Konecka

II

Czwartek 11.00 – 11.45

Koło wyrównawcze z języka angielskiego

Aleksandra Brzezicka

III

Poniedziałek 14.05 – 14.50

Koło z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych

Aleksandra Brzezicka

III

Wtorek 14.05 – 14.50

 

 

 

Zajęcia realizowane w klasach I – III w roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu „Wyjątkowy uczeń”

 

Poniedziałek

 

Lp.

Zajęcia

Godziny

Prowadzący

Klasa

1.

Zajęcia gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy

14.05 – 15.05

Agata Kornacka

Klasy III
(I grupa)

2.

Zajęcia gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy

15.05 – 16.05

Agata Kornacka

Klasy III
(II grupa)

3.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych (matematyczno – przyrodnicze)

14.05 – 14.50

Katarzyna Siwocha

Klasy III

4.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

14.05 – 14.50

Ewa Pyczak – Kowalska

Klasy II
(I grupa)

 

 

 

Wtorek

 

Lp.

Zajęcia

Godziny

Prowadzący

Klasa

1.

Zajęcia gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy

14.00 – 15.00

Bogusław Just

II (I grupa)

2.

Zajęcia gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy

15.00 – 16.00

Bogusław Just

II (II grupa)

3.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych (matematyczno – przyrodnicze)

13.10 – 13.55

Katarzyna Siwocha

Klasy II

4.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

15.45 – 16.30

Ewa Pyczak – Kowalska

Klasy I (I grupa)

5.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów

15.45 – 16.30

Anna Woźniak

Klasy I

6.

Zajęcia logopedyczne

10.00 – 11.00

Zofia Owczarek

Klasa I b

 

 

 

Środa

 

Lp.

Zajęcia

Godziny

Prowadzący

Klasa

1.

Zajęcia gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy

14.55 – 15.55

Agata Kornacka

I (I grupa)

2.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych (matematyczno – przyrodnicze)

14.05 – 14.55

Katarzyna Siwocha

Klasy I

3.

Zajęcia logopedyczne

8.00 – 9.00

Zofia Owczarek

I a, c

4.

Zajęcia logopedyczne

9.00 – 10.00

Zofia Owczarek

III b

5.

Zajęcia logopedyczne

15.45 – 16.45

Zofia Owczarek

I a

6.

Zajęcia logopedyczne

16.45 – 17.45

Zofia Owczarek

I c

 

 

 

Czwartek

 

Lp.

Zajęcia

Godziny

Prowadzący

Klasa

1.

Zajęcia gimnastyki wyrównawczo-kompensacyjnej dla uczniów z wadami postawy

14.05 – 15.05

Bogusław Just

I (II grupa)

2

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

8.15 – 9.00

Ewa Pyczak – Kowalska

Klasy III
(I grupa)

3.

Zajęcia logopedyczne

8.00 – 9.00

Zofia Owczarek

II a

4.

Zajęcia logopedyczne

9.00 – 10.00

Zofia Owczarek

II b

5.

Zajęcia logopedyczne

10.00 – 11.00

Zofia Owczarek

III a

6.

Zajęcia logopedyczne

11.00 – 12.00

Zofia Owczarek

III c

7.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

14.05 – 14.50

Ewa Pyczak – Kowalska

Klasy I 
(II grupa)

8.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

15.45 – 16.30

Ewa Pyczak – Kowalska

Klasy II
(II grupa)

 

 

 

Piątek

 

Lp.

Zajęcia

Godziny

Prowadzący

Klasa

1.

Zajęcia logopedyczne

12.00 – 13.00

Zofia Owczarek

II c

2.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów

14.00 – 15.00

Anna Woźniak

Klasy II

3.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów

15.00 – 16.00

Anna Woźniak

Klasy III

4.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

14.05 – 14.50

Ewa Pyczak - Kowalska

Klasy III
(II grupa)

 

 

Dodatkowe zajęcia płatne:

 

Karate

Poniedziałek – środa 16.00 – 17.00

 

Judo

Wtorek – czwartek 16.00 – 17.00 – I grupa

Wtorek – czwartek 17.00 – 18.00 – II grupa